Waldorfské lyceum, Praha

školaJméno: Waldorfské lyceum

Adresa: Křejpského 1501, Praha 4, 14900

Typ školy: Veřejná

Web: www.wlyceum.cz

 

Střední škola Waldorfské lyceum klade důraz rozvoj myšlení, tvořivost, podnikavost, komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu v týmu. Škola nabízí celostní, na osobnostní rozvoj zaměřené vzdělávání, realizuje perspektivní vzdělávací model, má výraznou evropskou a mezinárodní dimenzi a díky tomu nabízí rozsáhlé možnosti studentských a učitelských výměn a společných evropských projektů. Lyceum poskytuje široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci, který otevírá žákům cestu k celoživotnímu rozvoji a učení. Studenti školy dosahují pravidelně výborných výsledků. Mezi hlavní principy vyučování patří koncentrované vyučování. To znamená, že většina předmětů se zde neučí v průběžných hodinách po celý rok, ale koncentruje se do různých bloků. Dalším principem je fenomenologické (exemplární) vyučování – nezahlcuje žáky systematickými přehledy, ale věnuje se hlouběji vybraným jevům. A v neposlední řadě je využíván rovněž princip objevitelského vyučování – žákům nejsou poznatky sdělovány, ale přicházejí na ně spolu s učitelem. Žáci se tak podílí na řešení, mohou přicházet s vlastními náměty a pohledy na věc, mají čas o tom přemýšlet a případně si věci i sami dohledávat.

 

Obor:

  • 78-42-M/06 Kombinované lyceum

 

Délka studia:

  • 4 roky

 

Kvalita výuky
6
Zázemí a vybavení
6
Vstřícnost školy
6
Stravování
5
Nálada a spolužáci
6
 yasr-loader

2 komentáře u „Waldorfské lyceum, Praha“

  1. Waldorfské lyceum je škola, která v Čechách nemá obdoby. Je velice výjimečná, neboť výuka zde je založena na konceptu tzv. epoch – denních dvouhodinových bloků, po kterých následuje normální výuka. Na škole je velmi mnoho předmětů, vyučují se i různé druhy umění (malba, zpěv, dřevo, knihvazačství, eurytmie), a také je pořádáno velmi mnoho výjezdů, jak po naší vlasti, tak do zahraničí. Na škole jsme jako rodina, a učitelé s námi jednají jako se sobě rovnými, s osobním přístupem ke každému z nás. Nemohu si stěžovat. Snad škoda jen, že naše budova zvenčí nemůže být více zkrášlena, a že nemáme vlastní jídelnu. Za mě, nejlepší škola v ČR! 😉

    Odpovědět
  2. Je to alternativní škola založená na filozofickém směru Němce Rudolfa Steinera. Je to nejlepší Waldorfská škola v Čechách a jedna z nejlepších středních škol vůbec. Hlavním pozitivem je skvělý přístup učitelů k žákům (chovají se k Vám jako k sobě rovným) a k samotné výuce (neuvěřitelně se na hodiny připravují). Samozřejmě má i své nevýhody (například povinné předměty navíc), ale i tak to stojí za to.

    Odpovědět

Vložit vlastní recenzi školy