VOŠ restaurátorská s.r.o, Písek

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o.

Adresa: Karlova 111/4, Písek, 39701

Typ školy: Soukromá

Web: http://www.vosr.cz/ 

 

Vyšší odborné studium je tříleté, možná je pouze denní, presenční forma. Maximální kapacitu jedné studijní skupiny (ateliéru) představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována. Do atelierů a učeben jsou zváni odborníci ze všech oblastí výtvarné teorie a tvorby. Několikrát v roce se studenti zúčastňují exkurzí do galerií a muzeí v České republice i v zahraničí, či do restaurátorských pracovišť a specializovaných dílen. Studenti s nejlepším prospěchem získávají stipendia ve výši ročního školného a studují tedy na škole bezplatně. Během třetího ročníku mají studenti možnost realizovat svou dlouhodobou odbornou praxi nejen v renomovaných institucích v ČR (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze, Národní památkový ústav), ale také v zahraničí, v rámci EU, viz odkaz Odborné organizace. Výsledky své práce a odborného růstu prezentují studenti na výstavách v Prácheňském muzeu v Písku a na mezioborovém veletrhu Památky v Praze. Studium je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolventské restaurátorské práce. Po úspěšném složení zkoušky student získává titul Diplomovaný specialista (DiS). Někteří absolventi pokračují ve studiu daného či příbuzného oboru na vysokých školách (AVU Praha, UK Praha, JU ČB), jiní se uplatňují jako konzervátoři a restaurátoři v muzeích, či jako výtvarně vzdělaní odborníci v různých kulturních institucích či v soukromé praxi. Škola přijímá, díky své oborové specializaci a dnes již i tradici, studenty z celé České republiky i ze Slovenska. Jako jedna z mála škol v tuzemsku nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání ve výjimečných oborech, mezi které restaurátorství jistě patří.

 

Obory: 

Vyšší odborné vzdělání: 

  • 82-42-N/01 Restaurování kovů
  • 82-42-N/04 Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

 

Délka studia: 

  • Tříleté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze