Střední zemědělská škola, Sadová, Čáslav

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

školaJméno: Střední zemědělská škola

Adresa: Sadová 1234/1, Čáslav, 28601

Typ školy: Veřejná

Web: http://www.szescaslav.cz

 

10. 4. 2013 předčasně zemřel všemi uznávaný ředitel Ing. Josef Zadina, dočasným řízením školy byla pověřena Ing. D. Jandová. Po vítězství v konkurzu na místo ředitele byl od 1. 8. 2013 do této funkce jmenován Ing. Jaromír Horníček. V následných několika letech si obyvatelé nejen Čáslavi začali všímat čilého ruchu v areálu Střední zemědělské školy v Sadové ulici. Staronové směřování se odrazilo v mottu: „Škola pro život„. Přes všechny potíže předchozích let si škola dokázala podržet zkušené odborníky pro výuku a v této době se hlavně zaměřila na rozmanitost praktické části studia. Rámec oboru agropodnikání byl rozšířen o zaměření: zemědělský provoz a chovatelství. K velkým změnám došlo i v oblasti materiálního vybavení pro výuku odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. V letech 2014 až 2016 se započalo s rekonstrukcí učeben a jejich vybavení. Byla vybudována nová učebna výpočetní techniky, spojená s veřejnou knihovnou a připravovaly se projekty pro další rozvoj školy. Projektově a finančně byla připravována, především ředitelem, Ing. J. Horníčkem, rozsáhlá rekonstrukce nejen historické budovy školy, ale i jejího přilehlého okolí. V roce 2017 byla započata rekonstrukce, která měla za úkol nejen zmodernizovat budovu školy při zachování její historické autenticity. Po dlouhých třech letech totiž dokázal management školy převést své záměry týkající se projektu rekonstrukce objektu školy, ale i přilehlého areálu do etapy realizace. Šlo především o výměnu oken, včetně rekuperace vzduchu v učebnách, nové zastřešení, zateplení a opláštění budovy. Práce byly ukončeny v prosinci 2018. Rozsáhlé stavební práce, jejichž náklady dosáhly téměř  60 mil. Kč spolufinancovala s Středočeským krajem také Evropská unie, konkrétně Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Evropských peněz škola využila i v dalším projektu IROP, kde se EU vedle Středočeského kraje podílela na celkových nákladech 17,5 milionu korun z 85 procent. V objektu bývalé kotelny tak vzniklo zázemí pro praktickou výuku – nové moderní dílny s vybavením. Byly zrekonstruovány dvě laboratoře přírodních věd pro výuku biologie a chemie a v rámci projektu byl i zajištěn bezbariérový přístup do budovy školy . Byly vybudovány dvě nájezdové plošiny, výtah a odpovídající sociální zařízení. Škola má i novou konektivitu s využitím sítě Eduroam (mezinárodní projekt podporující mobilitu uživatelů v akademických sítích). Po přípravě nových studijních oborů byly ve školním roce 2017/2018 otevřeny 1. ročníky nových oborů: čtyřletého studijního oboru Veterinářství, ukončeného maturitní zkouškou, a tříletého učebního oboru Zemědělec-farmář, ukončeného učňovskou zkouškou. Škola i nadále dbá na zkvalitňování programového a technického vybavení pro výuku předmětů, které mají absolventy SZeŠ připravit na kvalitní praktický život. V souvislosti s projektem Eduroam škola vybudovala dvě nové učebny výpočetní techniky a další praktické učebny se budují. Probíhají úpravy terénu v areálu školy i v přilehlé botanické zahradě. Ve výstavbě jsou dva nové objekty – školního skleníku a školního včelínu, spojené s revitalizací botanické zahrady. Ve výuce praxe žáci mohou také využívat dva nové traktory. Zájem o naši „Zemědělku“  ze strany veřejnosti se také odráží v poměrně značném početním nárůstu počtu studentů.

 

Obory:

Střední vzdělání s maturitou:

  • 41-41-M/01 Agropodnikání
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • 43-41-M/01 Veterinářství

Učební obor s výučním listem 

  • 41-51-H/01 Zemědělec – farmář

 

Délka studia:

  • čtyřleté
  • tříleté
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze