Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Adresa: Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 50401

Typ školy: Veřejná

Web: http://www.sstrnb.cz/

 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen škola nebo SŠTŘ), je školským zařízením zřizovaným od 1. října 2001 Královéhradeckým krajem. Hlavním cílem školy je příprava žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou připravujících pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby, potravinářství a služeb pro specifické podmínky regionálního trhu práce, podnikatelské sféry venkova, menších obcí a měst. Škola si klade za cíl profilovat se nadále jako regionální školské zařízení vyučující obory středního vzdělání v oblasti dopravy, opravárenství, autoopravárenství a strojírenství, dále specifický program zemědělského oboru středního vzdělání s technickým obsahem, dále pak programem přípravy žáků pro výrobní a obchodní subjekty v řeznicko-uzenářské a cukrářské výrobě a programem v oblasti gastronomie, potravinářství a služeb. Škola vyvíjí doplňkovou činnost v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, hostinské činnosti, výuky řízení motorových vozidel, osobní a nákladní dopravy, vzdělávání řidičů, v servisní, vzdělávací a obchodní činnosti a v oblasti služeb. Škola plní významnou funkci z hlediska integrace své činnosti do kontextu života v regionu i z hlediska zaměstnanosti a spolupracuje s řadou výrobních a obchodních podnikatelských subjektů v rámci výchovy a výuky žáků. Celý areál školy se nachází v Novém Bydžově v pěti objektech, v objektu praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou a v komplexním areálu v Hlušicích. Škola hospodaří s výrazně velkým portfoliem nemovitého majetku, který se skládá po sloučení k 1. 1. 2008 ze tří aktivně využívaných budov v Novém Bydžově, z areálu střediska praktického vyučování v Novém Bydžově Na Švarcavě, z areálu střediska praktického vyučování potravinářských oborů v Chlumci nad Cidlinou, z dílenského areálu střediska praktického vyučování v Hlušicích a z areálu budov školy, školní jídelny a domova mládeže v Hlušicích. Vedle toho škola hospodaří s jedním bytovým objektem a s několika hospodářskými objekty včetně pozemků. V druhé polovině školního roku 2017/2018 byla zahájena komplexní rekonstrukce střediska praktického vyučování Nový Bydžov-Švarcava s cílem vybudování moderního pracoviště pro strojírenské a elektrotechnické obory (IROP, SFŽP), jejíž ukončení a kolaudace byla realizována v druhé polovině roku 2019. Celé pracoviště bylo uvedeno do provozu počínaje školním rokem 2019/2020 a v následujícím školním roce 2020/2021 získalo plné logistické a technické využití. V Novém Bydžově je teoretické vyučování provozováno ve třech budovách, škola provozuje sportovní areál v ulici Dr. M. Tyrše 112 a dále provozuje školní jídelnu umístěnou v budově školy, Revoluční třída 211.

 

Obory: 

Střední vzdělání s výučním listem: 

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 26-57-H/01 Autoelektrikář
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-56-H/01 Řezník – uzenář
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Střední vzdělání s maturitou:

 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – nástavbové studium:

 • 23-43-L/51 Provozní technika
 • 29-41-L/51 Technologie potravin

 

Délka studia: 

 • Čtyřleté studium
 • Tříleté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze