Střední odborné učiliště, Nové Strašecí

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Střední odborné učiliště

Adresa: Sportovní 1135, Nové Strašecí, 27101

Typ školy: Veřejná

Web: http://www.souzns.cz

 

Kořeny zemědělského školství v Novém Strašecí sahají až do roku 1959, kdy vzniká tzv. učňovská škola. V roce 1961 se tato škola transformovala v SOU Nové Strašecí. Za léta svého působení si Střední odborné učiliště vytvořilo dobré jméno. Má-li absolvent učebních oborů Automechanik nebo Opravář zemědělských strojů zájem a předpoklady pro další studium, nic mu nebrání v něm pokračovat formou nástavbového studia na škole. Žáci tedy získají nejen výuční list, ale i maturitní vysvědčení. Toto studium probíhá v dvouletém období a zaměřuje se především na doplnění poznatků ze všeobecně vzdělávacích předmětů. Díky této koncepci jsou žáci často lépe odborně připraveni než jejich vrstevníci z běžných středních škol. O tom svědčí i množství uchazečů přijatých na vysoké školy z řad absolventů Středního odborného učiliště v Novém Strašecí. Po završení studia získávají žáci tohoto učiliště výuční list ve zvoleném oboru, absolventi nástavbového studia pak obdrží maturitní vysvědčení. Rozsah a hloubka znalostí a dovedností pro ně zajišťuje široké uplatnění na trhu práce, především v těch profesích, pro které se připravovali, ale s ohledem na specifické znalosti jsou vítáni i v jiných technických oborech a díky svářečskému a řidičskému průkazu mají otevřené dveře v řadě firem. Jejich schopnosti jsou například oceňovány ve firmě Procter & Gamble, F.X. Meiller, ale i řadě dalších, které provádí nábor přímo v učilišti a zajišťují si tak v předstihu budoucí zaměstnance.

 

Obory: 

Střední vzdělání s výučním listem: 

  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • 41-52-H/01 Zahradník
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – nástavbové studium:

  • 23-43-L/51 Provozní technika

 

Délka studia: 

  • Tříleté
  • Dvouleté nástavbové
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze