SŠ pedagogická a sociální, Zlín

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.

Adresa: Česká 4787, Zlín, 76005

Typ školy: Soukromá

Web: http://www.sspgs-zlin.cz/

 

Škola má své sídlo na Jižních Svazích, ulice Česká 4787, ZlínJe prostorná, situována v klidné části města Zlína, snadno dostupná prostředky MHD. Má k dispozici kromě kmenových učeben i odborné učebny (počítačová učebna, odborné učebny pro praktickou přípravu žáků, hudební výchovu, osobnostní a dramatickou výchovu, výtvarnou výchovu), dále 2 tělocvičny i venkovní hřiště. Žáci mají zajištěné školní stravování. V době mimo vyučování mohou žáci navštěvovat nepovinné předměty – znaková řeč, logopedie, sborový zpěv, cizí jazyk slovem a písmem, konverzace s rodilým mluvčím, různé sportovní a výtvarné aktivity, matematický seminář a další. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a metodik prevence. Tito aktivně pomáhají žákům zvládat případné studijní, osobní i rodinné problémy. Pro zajištění plné péče o žáky byla ve škole zřízena Školská rada a Žákovská rada, které jsou partnery pro vedení školy. Pro žáky ze vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování v Domově mládeže ve Zlíně. Pedagogický sbor tvoří tým kvalitních učitelů, kteří jsou ochotni kdykoliv poskytovat žákům pomoc a vyučovat novými, moderními metodami výuky s využitím ITC techniky a jiných učebních pomůcek. Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery v oblasti praktické přípravy žáků a s těmito partnery aktivně spolupráce při zajišťování různých doplňkových a aktivizačních činností.

 

Obory: 

Střední odborné vzdělání s maturitou:

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou:

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Délka studia: 

  • Čtyřleté studium
  • Dvouleté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze