SŠ informatiky a právních studií, z.ú., České Budějovice

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Střední škola informatiky a právních studií, z.ú.

Adresa: Rudolfovská tř. 31/18, České Budějovice, 37001

Typ školy: Soukromá

Web: https://stredniskola.cz/

 

Střední škola informatiky a právních studií, z. ú. je obecně prospěšnou společností s širším cílem aktivně se podílet na osvětě a rozvoji školství využíváním nekonvenčních metod výuky, rozmanitou nabídkou atraktivních předmětů a nejnovějších technologií. Zcela v souladu s filozofií naší školy jsou oba studijní obory zaměřeny na budování sebedůvěry, samostatnosti a schopnosti aktivně tvořit svůj profesní i osobní život. Jednou z priorit jsou i cizí jazyky. Individuální přístup a přátelská atmosféra jsou pro pedagogický sbor samozřejmostí. Proč jít studovat obor Bezpečnostně právní činnost: V rámci tohoto oboru se naučíte provádět právní činnosti, tj. rozpoznávat protiprávní chování a jednání a umět je právně kvalifikovat, zahájit a vést trestní a správní řízení podle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí. V rámci výuky se seznámíte s prací bezpečnostních a záchranných složek (policie, hasiči, záchranná služba) a budete pracovat na rozvoji své psychické a fyzické odolnosti, aby byl žák připraven zvládat jednání s klientem ve specializovaných sférách své budoucí kariéry. Co Vás na škole čeká? Počínaje adaptačním kurzem, který je určen pro prváky a druháky obou oborů, a koná se tradičně  první tři dny nového školního roku, se můžete těšit na celou řadu mimoškolních aktivit, které se prolínají napříč obory. V rámci výuky se budete vzdělávat nejen ve škole, ale i mimo ni.  Na specializovaných přednáškách budete mít možnost komunikovat se špičkovými odborníky z mnoha oborů a udělat si tak obrázek o své budoucí specializaci v rámci svého profesního růstu. Během povinné praxe se hlouběji seznámíte s pracovním prostředím složek Integrovaného záchranného systému a budete mít možnost otestovat svoji psychickou i fyzickou odolnost a spolehlivost, např. i v rámci posouzení fyzické způsobilosti uchazeče k Policii ČR.  Odborné předměty vyučují odborníci z praxe, kteří zaručují předání aktuálních informací.

 

Obory: 

Střední vzdělání s maturitou: 

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

 

Délka studia: 

  • Čtyřleté studium
Kvalita výuky
1
Zázemí a vybavení
1
Vstřícnost školy
1
Stravování
1
Nálada a spolužáci
1
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze