SOŠ a SOU, Městec Králové

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Střední odborná škola a Střední od. učiliště, Městec Králové

Adresa: T. G. Masaryka 4, Městec Králové, 28903

Typ školy: Veřejná

Web: https://www.sossoumk.cz/

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 je státní střední školou s dlouholetou tradicí. Naším zřozovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje. Škola se nachází při hranicích východočeského a středočeského regionu a nabízí žákům z celého širokého okolí velké množství účebních oborů. Jedná se o obory kuchař- číšník, cukrář, stravovací a ubytovací služby, obor zahradník, prodavač květin – florista, opravářské práce a opravář zemědělských strojů a velice prestižní obor ošetřovatel. Škola nabízí rovněž denní  nástavbové studium ve studijních oborech Sociální činnost a Podnikání, které poskytují úplné střední odborné vzdělání a jsou dobrou alternativou studijního rozvoje nejen pro úspěšné absolventy tříletých učebních oborů. S ohledem na poptávku ze strany žáků a uchazečů o vzdělávání se škola snaží dlouhodobě rozšiřovat své stávající obory a nabídku poskytovaného vzdělávání. Zvláštní důraz je při vzdělávání kladen na získání odborných teoretických znalostí a jejich praktickému využití. Praktická výuka je uskutečňována v místě jednotlivých pracovišť školy, jakož i u smluvních pracovištích. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 spolupracuje s velkým množstvím veřejných i soukromých subjektů, u kterých žáci obsolvují své odborné praxe, rovněž nabízí žákům školy možnost účasti na odborných vzdělávacích kurzech a soutěžích, kde mohou žáci rozšířit získané znalosti a dovednosti. Žáci, kteří v rámci odborného výcviku vykonávají produktivní práci, získávají za tuto práci odměnu ve výši stanovené právním předpisem. Škola současně podporuje všestranný rozvoj žáků v podobě výuky cizích jazyků – anglického a německého, účastí žáků na exkurzích, seminářích, zapojením žáků do rozmanitých projektů školy. Studium na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G .Masaryka 4 je bezplatné, vybrané učebnice a učební pomůcky jsou žákům zapůjčovány k užívání zdarma. Škola rovněž částečně přispívá na pořízení vybraných pracovních pomůcek žáků ( pracovní oblečení ). Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování na domově mládeže umístěném v docházkové vzdálenosti od všech pracovišť školy. Zajištění stravování žáků ve školní jídelně je samozřejmostí. Všechna pracoviště školy se nachází v blízkosti hlavní budovy školy, jakož i domova mládeže. Pro neubytované žáky je zajištěno velice dobré autobusové i vlakové spojení z okolních obcí.

 

Obory: 

Střední vzdělání s výučním listem: 

 • 41-55-E/01 Opravářské práce
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 41-52-H/01 Zahradník
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
 • 53-41-H/01 Ošetřovatel
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník
 • 66-51-H/01 Prodavač

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – nástavbové studium:

 • 64-41-L/51 Podnikání
 • 75-41-L/51 Sociální činnost

 

Délka studia: 

 • tříleté denní
 • dvouleté nástavbové
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze