Praktická škola a Základní škola, Lysá nad Labem

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem, p. o.

Adresa: Komenského 1534/16, Lysá nad Labem, 28922

Typ školy: Veřejná

Web: http://www.specialniskolalysa.cz/

 

Praktická škola a Základní škola Lysá nad Labem je škola, zřízená podle § 16, odst. 9 Školského zákona. Poskytuje základní vzdělání, základy vzdělání a střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – což jsou žáci s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem zdravotního znevýhodnění. Součástí školy je Školní družina a každoročně, již od roku 2011, je otevírána Přípravná třída ZŠ. Přípravná třída ZŠ je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Kapacita přípravné třídy je 12 dětí. V Základní škole praktické se vzdělávají žáci, kteří by se nemohli úspěšně vzdělávat v běžné základní škole. Vzdělávání probíhá za pomoci podpůrných opatření podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KROK ZA KROKEM“.

 

Obory:

Praktická škola: 

  • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Délka studia: 

  • Dvouleté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze