MŠ, ZŠ speciální a Praktická škola Diakonie ČCE, Ostrava

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava

Adresa: U Cementárny 1293/23, Ostrava, 70300

Typ školy: Církevní

Web: https://skola-ostrava.diakonie.cz/

 

Střední škola a dětský domov Velké Heraltice je instituce, která se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí a žáků od 2 let s kombinovanými vadami. Jejich hlavním cílem je komplexní působení na osobnost dětí a žáků, kde se snaží rozvíjet jejich motorickou, duševní, rozumovou a psychickou oblast. Tato škola má odborný tým složený z kvalifikovaných pedagogických pracovníků s dlouholetou praxí. Vzdělávací proces je založen na řadě speciálně pedagogických přístupů a metod. Je to certifikované pracoviště Bazální stimulace a konceptu Snoezelen-MSE. Střední škola a dětský domov Velké Heraltice je také fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Fakulty veřejných politik v Opavě. Zajišťují reciproční aktivity a odborné praxe studentům VŠ, VOŠ, SŠ a frekventantům dalších vzdělávacích institucí. V rámci své činnosti zpracovávají odborné materiály, jako jsou publikace, metodiky, DVD, kazuistiky a případové studie. Organizují kulturně společenské, sportovní a výtvarné akce, a pro rodiče také odborné semináře. Střední škola a dětský domov Velké Heraltice se účastní celostátních i mezinárodních aktivit, jako jsou soutěže, výstavy děl, přehlídky, konference a kongresy. Organizují a účastní se také humanitární pomoci, jako jsou sbírky ošacení, rehabilitačních a školních pomůcek, jak v ČR, tak i v zahraničí. Jejich zřizovatelem je Diakonie českobratrské církve evangelické a vycházejí z křesťanských hodnot. Vzdělávají všechny děti bez ohledu na druh, míru, kombinaci obtíží z různých částí Ostravy a přilehlých měst. Střední škola a dětský domov Velké Heraltice také pomáhají jiným organizacím ze školství, zdravotnictví a sociální sféry. Jejich pomoc je vzájemná.

 

Obory:

Praktická škola: 

  • 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
  • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Délka studia: 

  • Jednoleté studium
  • Dvouleté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze