Labská SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o.

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

Adresa: U Josefa 118, Pardubice, 53009

Typ školy: Soukromá

Web: https://labskaskola.cz/

 

V rámci udržitelného rozvoje se škola zaměřuje na tři klíčové oblasti: ekonomickou, sociální a environmentální. V ekonomické oblasti se snaží o spravedlivé odměňování zaměstnanců s jasnými a transparentními pravidly, odmítá korupci a všechny sponzorské dary jsou zpětně doložitelné. Dále se snaží o transparentní využití státní podpory a chrání autorská práva. V sociální oblasti se zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která je regulována právními předpisy. Snaží se předcházet střetu zájmů dodržováním etického kodexu. Dále se snaží o kvalitní pracovní podmínky a rozmanitost práce. Zapojení studentů do různých aktivit a školy do charitativních projektů je pro školu důležité. Podporuje soulad pracovního a osobního života zaměstnanců, vzdělávání a profesní růst zaměstnanců a uplatňuje principy rovných příležitostí pro všechny. V oblasti environmentální se zaměřuje na šetrnou spotřebu materiálu, vody, elektrické a tepelné energie. Dále se snaží o třídění odpadů a ekologickou likvidaci zbytků jídel. Nakupuje a používá ekologicky šetrné výrobky a služby.

 

Obory: 

Střední odborné vzdělání s výučním listem: 

  • 29-54-H/01 Cukrář
  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Střední odborné vzdělání s maturitou: 

  • 65-42-M/01 Hotelnictví
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – nástavbové studium:

  • 64-41-L/51 Podnikání

 

Délka studia: 

  • Čtyřleté studium
  • Tříleté studium
  • Dvouleté nástavbové studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze