Krkonošské gymnázium a SOŠ, Vrchlabí

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Adresa: Komenského 586, Vrchlabí, 54301

Typ školy: Veřejná

Web: http://www.gymvr.cz

 

Strategické cíle školy zahrnují vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky a zaměstnance, postupné zavádění formativního přístupu ke vzdělávání a podporu jazykového vzdělávání. Tato podpora zahrnuje programy jako Erasmus+, program American Academy, nabídku jazykových kurzů k získání certifikátů (FCE), zahraniční zájezdy a výměnné vzdělávací pobyty žáků a pedagogů. Škola také zavádí inovativní formy vyučování, jako je projektové vyučování, tandemová výuka, zapojení odborníků z praxe, sdílení zkušeností, stínování a kolegiální sdílení. Kromě toho provádí evaluaci školy pomocí dotazníků pro žáky, zaměstnance, rodiče, absolventy a veřejnost, hospitační činnost a srovnávací testy. Dalšími cíli jsou podpora aktivit a tvůrčího myšlení žáků, individuální přístup (včetně zapojení do programu DoFe), funkční systém inkluzivního vzdělávání (sociální rovnost, systém podpory pro žáky se SVP, systém vzdělávání nadaných a talentovaných žáků) a podpora environmentálně udržitelného a odpovědného chování žáků i zaměstnanců školy. Škola také klade důraz na systematickou práci se zaměstnanci, podporu jazykových kompetencí pedagogů, modernizaci zázemí zaměstnanců, revizi ŠVP (ICT do výuky, programování), podporu kulturních a sportovních aktivit, rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do projektů, prohloubení spolupráce se ZŠ a SŠ v regionu a podporu firem škole. Konečně, škola se snaží budovat atraktivní tvář školy a vztah žáků, rodičů i veřejnosti ke škole prostřednictvím komunitních setkání, projektových dnů, DOD, besed s absolventy, zaměstnavateli atd. a zajišťuje školního psychologa a speciálního pedagoga.

 

Obory: 

Střední odborné vzdělání s  výučním listem: 

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Střední odborné vzdělání s maturitou: 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 79-41-K/81 Gymnázium
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Délka studia: 

  • Čtyřleté studium
  • Osmileté studium
  • Tříleté studium
Kvalita výuky
1
Zázemí a vybavení
1
Vstřícnost školy
1
Stravování
1
Nálada a spolužáci
1
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze