Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Gymnázium J. Š. Baara

Adresa: Pivovarská 323, Domažlice, 34401

Typ školy: Veřejná

Web: https://gjsb.cz/

 

Gymnázium J. Š. Baara je škola se stopadesátiletou tradicí, úspěšnou současností a nepochybně dobrou perspektivou. 18 tříd, 510 žáků, 45 učitelů – Jako příspěvková organizace Plzeňského kraje nabízí vzdělávání ve všech studijních oborech všeobecného gymnázia, tedy studium čtyřleté, šestileté i osmileté. V 18 třídách studuje v průměru 510 žáků, výuku zajišťuje cca 45 členný kvalifikovaný učitelský sbor. Gymnázium má v současné době tři budovy, disponuje tak dostačujícími prostory pro výuku, zázemím pro učitele, administrativu i pro volnočasové aktivity. Výuka tělesné výchovy i další sportovní aktivity probíhají jak v budově školy (2 tělocvičny, posilovna), tak na víceúčelovém hřišti, které se nachází zhruba 500 metrů od školy. Vzdělávání se ve všech oborech řídí školním vzdělávacím programem Otevřená škola. Strategií školy je taková příprava žáků, která jim poskytne nejen všeobecné vzdělání a tím je připraví na další profesní dráhu, ale současně jim umožní i rozvoj jejich individuálních dispozic a rozvoj osobnostní. Za významného partnera ve vzdělávacím a výchovném procesu škola považuje rodičovskou veřejnost, s níž komunikuje jak elektronickou cestou, tak osobními kontakty. Partnerem pro vedení školy je jednak ze zákona zřizovaná školská rada, jednak studentská rada sdružující zástupce jednotlivých tříd.

 

Obory: 

Střední vzdělání s maturitou: 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 79-41-K/61 Gymnázium
  • 79-41-K/81 Gymnázium

 

Délka studia: 

  • Čtyřleté studium
  • Šestileté studium
  • Osmileté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze