Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ Brno

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola

Adresa: Mendlovo náměstí 1/3, Brno, 61600

Typ školy: Soukromá

Web: https://www.skolskykomplex.cz/

 

Školský komplex se nachází na Mendlově náměstí 1/3, v Brně a poskytuje akreditované vzdělávání v několika studijních oborech. Gymnázium J. G. Mendela poskytuje všeobecné gymnaziální studium s důrazem na přírodovědné předměty a je vhodné nejen pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického, přírodovědného nebo medicínského zaměření. Široké spektrum volitelných předmětů umožňuje i orientaci na studium humanitních oborů. I. Německé zemské gymnasium přichází s nadstandardní nabídkou všeobecného gymnaziálního studia s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Oba jazyky mají zvýšenou hodinovou dotaci, v některých ročnících až 7 hodin týdně. Střední pedagogická škola nabízí studium ve studijním programu Předškolní a mimoškolní pedagogika. Její absolventi se uplatní jako učitelé v mateřské škole nebo v jiném zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Vzdělání na této škole je ukončeno maturitní zkouškou.

 

Obory: 

Střední odborné vzdělání s maturitou:

 • 79-41-K/61 Gymnázium
 • 79-41-K/81 Gymnázium

 

Délka studia: 

 • Šestileté studium
 • Osmileté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze

1 komentář u „Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ Brno“

 1. Úspěšně jsem maturoval na této škole a podnítilo mě to tedy napsat recenzi a podělit se o své zkušenosti, které nejsou zrovna dvakrát pozitivní. Na úvod je potřeba říct, že vzhledem k GDPR zde nemohu hodnotit konkrétní učitele ani osoby, což je škoda i přesto však uvedu předměty a daní kantoři se v nich možná poznají, pokud to někdy v budoucnu budou číst.

  V rámci zachování anonymity neuvedu své pravé jméno a zůstanu u smyšleného. Začnu s popisem a hodnocením školy obecně. Jedná se o soukromou placenou školu na Mendlově náměstí. Škola se pyšní údajnou prestižností a vřelému přístupu ke studentům. Inu, možná na papíře, realita je bouhžel jiná. Škola je zglajchšaltováná tolika předpisy a nařízeními, že ani pro učitele to není žádná výhra zde učit.

  Většina kantorů zde bere své předměty až příliš vážně. Mají zbytečně přehnané nároky na studenty a váhy známek ( konkrétně chemie, biologie). Tyto předměty se mi v rámci mého studia skutečně zprotivily. Opravdu jsem neporozuměl tomu proč bych měl znát všechny reakce a chemické vzorce. V životě už nepoužiji ani jeden. Měl jsem také za to že na gymnáziu se bude učivo prohlubovat do hloubky a člověk si odtamtud odnese zajímavé poznatky a nové vědomosti. Místo toho se tam v podstatě oprašovalo učivo ze základní školy, které jsem již dávno znal. Třešničkou na dortu tomu nasadil třídní kolektiv. Měl jsem za to, že když nastupuji na prestižní gymnázium, bude zde i vybraná třída inteligentních lidí. Místo toho jsem se musel stýkat s lidmi, kteří ve svém volném čase brali drogy a kolikrát šli i do školy ve značně podroušeném stavu ( rozumějte opilý). Škola o tomto moc dobře věděla, bohužel to skončilo jen u toho, že snad jedenkrát namátkově testovala vybrané třídy na drogy. Jinak bylo naprosto běžné, že někteří studenti chodili kouřit trávu do parku na Mendlově náměstí. Někteří problémoví spolužáci hodiny narušovali svými hloupými poznámkami a rušili ostatní ve třídě a častovali je i o přestávkách hrubými urážkami. Toto by se rozhodně dít nemělo. Mnozí učitelé toho byli také svědky, ale nikdy kromě nějakých varování důrazně nezasáhli.

  Dále mě velmi překvapilo, že byli také studenti s určitými úlevami, které jim po vydupání si těchto úlev ze strany rodičů škola a učitelé s radostí tolerovali.
  Tedy například nemuseli být zkoušení před tabulí nebo nemuseli prezentovat nic před třídou. Měl jsem však sám za to, že studijní podmínky by měli být pro všechny stejné. Inu, jak pro koho. Možná Vám to bude stejně jako mně připadat komické, ale tato situace zašla až do takového absurdna, že po škole chodila údajně šikanovaná žákyně s terapeutickým psem, který jí měl pomoct překonat strach z chození do školy.

  Na této škole se také ve vyšších ročnících píší tzv. postupové testy, kterými se škola snaží obhájit svojí „prestiž“. Píší se z matematiky a českého jazyka. Pokud to zkrátím tak dva testy ke konci roku mají rozhodnout o tom, zda jste způsobilý postoupit do vyššího ročníku. Humorné je to, že tyto testy stačí napsat na čtyřku, tedy směšných pár desítek procent. Pokud by to byly skutečně postupové testy, tak bych si tu hranici na projití představoval někde na trojce minimálně. A navíc podle mého názoru je to naprostý nesmysl, protože za žáka vypovídají jeho známky v průběhu roku a ne jeden test z češtiny a matematiky. I přesto se jich škola nehodlá vzdát.

  Vzhledem k výši školného, které za mě bylo nad 25 tisíc korun za studenta mě to nejednou vedlo k zamyšlení kam nebo spíše komu tyto peníze jdou. Škola je vybavením a vzhledem interiéru i exteriéru někde na počátku roku 2000. Např. učebna informatiky disponuje starými počítači a monitory, které jsou leda tak vhodné na vyhození do popelnice. O tělocvičnách ani nemluvě. Škola tedy neinvestuje do zázemí pro studenty.
  Je tu i jedna příhoda, kdy škola dělala rekonstrukci toalet, kde se ve finalé na starou omítku lepily kachle a pak se to až za další měsíc slavnostně otevíralo. Upřímně je jasné kam tedy peníze mizí a do kapes učitelů to rozhodně nebude. Je to stejně jako na pyramidě a jde to těm z nejvyšších pater :).

  Důkazem může být například i to, že spousta učitelů ( a to podotýkám i velice dobrých a schopných) z této školy odešla po neshodách s vedením školy. Byl jsem toho dokonce svědkem, kdy nám o tomto vyprávěl jeden z kantorů v hodině a následně byl za pár měsíců nucen odejit. A to na této škole platí pro každého kantora, který nemá nezdravý obdiv k nadřízeným a dovolí si vyjádřit nesouhlas. Ten musí odejít. A tak se tato se škola zbavila většiny schopných učitelů. To co vzápětí škola nabrala byla hrůza. Naprostá neprofesionalita ze strany některých nově příchozích učitelů a nezájem o to žáky něco naučit. S tím v podstatě souzní i vyjádření inspekční zprávy České školní inspekce, která to uvedla ve svém hodnocení v roce 2022. Zkracuji citaci k vyjádření ČŠI, str 3-11. “ Ředitelka školy nemá úplný a dostatečný přehled o kvalitě práce jednotlivých pedagogických pracovníků střední školy“.

  Co vidím jako jedno z mála pozitiv je to, že před maturitou mají čtvrtáci velké úlevy z nematuritních předmětů a učitelé těch daných předmětů se věnují maturantům. Píší také méně testů a nejsou ústně zkoušeni ( pouze maturanti). Pro žáky, kteří maturují také škola končí asi o měsíc dřív i se svatým týdnem :). Takže čas na přípravu je až dostatečný. Navíc učitelé nabízí i v tomto volnu možnost konzultace maturitních předmětů.
  Jako malý záblesk naděje vidím to, že na škole je pořád pár normálních a schopných učitelů, je však otázka, jak dlouho budou na této škole působit a to se obávám, že z jejich vlastních slov už dlouho ne.

  Osobně bych na tuto školu už nikdy nešel a myslím, že za ty peníze, které šly na studium jsem mohl jít na statní gymnázium a udělal bych líp. Školu za sebe nedoporučuji.

  Závěrem chci podotknout, že mým cílem nebylo pošpinit jméno školy. To v žádném případě!. Tato škola má stále potenciál nabídnout studentům kvalitní výuku a zázemí a je třeba možné, že s přechodem na PORG i nabídne, ale já o tom dost silně pochybuji.

  Odpovědět