Gymnázium Františka Křižíka a ZŠ, s.r.o., Plzeň

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Adresa: Sokolovská 1165/54, Plzeň, 32300

Typ školy: Soukromá

Web: https://www.krizik.eu/

 

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. je právním subjektem, který poskytuje důsledně všeobecné vzdělání středoškolského typu zakončené maturitní zkouškou s výsledným certifikátem – vysvědčení o maturitní zkoušce. Jeho založení v roce 1991 bylo dáno naléhavou společenskou potřebou kvalitního mnohostranného vzdělání mladého člověka s důrazem na evropské křesťanské a liberální hodnoty. Vzdělání člověka, který akcentuje schopnost samostatného rozhodování, vztah ke kulturním, společenským, duchovním a přírodním hodnotám, jazykové schopnosti a tvůrčí myšlení. Obohacení jednotného vzdělávacího systému o typ nestátní školy při dodržení veškerých legislativních norem umožnilo části rodičovské veřejnosti volbu alternativní vzdělávací cesty pro jejich děti. Existence této školy není přímou konkurencí stávajícím státním školám, ale přináší nové podněty a inspiraci již existujícímu vzdělávacímu systému nejen v Plzni. Idea této školy je založena na respektu k síle vědění a toleranci k názorům druhých. Posílením individuality žáků vychovává osobnosti, které si uvědomují sílu vlastního názoru, jsou tvořiví a schopni prosadit se i v netypických životních situacích. Absolvent GFK dosáhne složením maturitní zkoušky úplného středního vzdělání a je připraven ke studiu na různých typech vysokých škol u nás i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že standardní úroveň gymnaziálních předmětů je posílena v posledních dvou ročnících dalšími volitelnými semináři, měl by absolvent GFK převyšovat normu běžných gymnaziálních znalostí státních škol. Výsledkem celého osmiletého procesu výchovy a vzdělávání na GFK je samostatně myslící a jednající mladý člověk, který si uvědomuje svou vlastní hodnotu a své postavení ve společnosti.

 

Obory: 

Střední vzdělání s maturitou: 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 79-41-K/81 Gymnázium

 

Délka studia: 

  • Čtyřleté studium
  • Osmileté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze