Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, p. o.

Adresa: Masarykova 909/12, Duchcov, 41901

Typ školy: Veřejná

Web: https://www.gspsd.cz/

 

Historie gymnázia 1919 – 1938, 20. listopadu 1920 bylo poslanci mladé republiky navrženo, aby byla v Duchcově zbudována samostatná budova českého gymnázia. Třídy s českým vyučovacím jazykem byly totiž doposud umístěny v budově gymnázia německého. V letech 1924 – 26 proto proběhla výstavba nové budovy podle projektu architekta Ladislava Skřivánka, který navrhl moderní stavbu v národním slohu. K užívání byla předána v roce 1927. 1939 – 45, válečná léta okupace znamenala pro české gymnázium konec činnosti. Fasáda v národních barvách červené a bílé byla přetřena na šedou. Obnovení pedagogické činnosti  přišlo až s osvobozením. 1946 – 1970, v poválečném období v budově působila jedenáctiletá střední škola, střední všeobecně vzdělávací škola s tříletou dobou studia a gymnázium. V šedesátých letech se dokonce objevila snaha zavést v Duchcově gymnázium osmileté. Tato iniciativa však nebyla úspěšná a budova v péči socialistického státu chátrala. 1970 – 1989, v sedmdesátých letech došlo k výraznému oživení. Počet gymnaziálních tříd se zvýšil a škola začala prosperovat. Technický stav budovy se však i nadále zhoršoval. 1990 – 2009, po revoluci došlo konečně k zásadní rekonstrukci budovy školy, zahrady a přilehlých staveb, která probíhala za plného provozu. Zároveň se otevřely první třídy osmiletého gymnázia. V prvním desetiletí nového milénia se však vlivem demografického vývoje pozvolna  snižovaly stavy žáků, proto vedení školy začalo uvažovat o spojení s blízkou průmyslovou školou, která se potýkala s obdobnými problémy. Společná historie – V roce 2009 vznikl společný projekt sloučení gymnázia a průmyslové školy, v roce 2011 už existuje jediná společná instituce Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov působící dosud v obou původních budovách. Od roku 2013 probíhá stěhování průmyslovky do budovy gymnázia. Celý proces je ukončen až v září 2014.

 

Obory: 

Střední vzdělání s maturitou:

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 79-41-K/81 Gymnázium
  • 36-45-M/01 Technická zařízení budov
  • 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
  • 36-47-M/01 Stavebnictví

 

Délka studia: 

  • Čtyřleté studium
  • Osmileté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze