DD, Praktická škola, Základní škola a MŠ Nymburk

Zobrazit recenze  ️🖊️ Napsat vlastní recenzi  🔍 Hledat jinou školu

škola

Jméno: Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, p. o.

Adresa: Palackého třída 515/67, Nymburk, 28802

Typ školy: Veřejná

Web: https://zsdd.cz/

 

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy. Praktická škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život – příprava pokrmů, nakupování, zahradnické práce, pěstování plodin, péče o stromy a keře, údržba zahrady, práce v dílnách, seznamování se s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práci s nimi, péče o domácnost, základy chovatelství, sportovní a relaxační aktivity v tělocvičně, na hřišti v přírodě. Cílem je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi  a návyky, kterými dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě, posílení sociální integrace, osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností především v každodenním životě, ale i v různých profesních oblastech. Je kladen důraz na individuální potřeby a psychické i fyzické možnosti žáků. Především se škola snaží o vypěstování kladného vztahu k práci, rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu.

 

Obory:

Praktická škola: 

  • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Délka studia: 

  • Dvouleté studium
Kvalita výuky
0
Zázemí a vybavení
0
Vstřícnost školy
0
Stravování
0
Nálada a spolužáci
0
 yasr-loader

Recenze školy

Přidat recenzi

Vzhledem k GDPR nehodnoťte konkrétní učitele či osoby. E-mailová adresa nebude zveřejněna.
 

 
 

Vložené recenze